Немски физици измериха най-краткия времеви отрязък