Учител, медсестра и здравен инспектор с COVID в Смолян