Служител от агенция Медицински надзор е с COVID-19