Камбуров, Влъчков, Димитров и Лишев стартират първи в Хасково