Увеличението на бюджета на здравната каса за 2021 г. ще е с близо 7%