Вашингтон - най-големият нарушител на човешките права в света