Ходещите бомби. За безсимптомното протичане на Ковид – 19