Германците отново се презапасяват с тоалетна хартия