„Варненско лято за деца" на 18 октомври с магията на славянската музика