Telepolis: «Северен поток» ще го има — Берлин поставил точка в споровете за газопровода