Единна стратегия ще налага страната ни като привлекателна дестинация за инвестиции - Управление и бизнес