Представителен комплекс от XIII век откри археологът Мирко Робов на Трапезица