По-строги мерки срещу коронавируса влизат в сила в Кипър