Чатенето в мрежата помага за психичното здраве на тийнейджърите