Храните с много захар водят до биполярно разстройство и агресия