Държавата залага 340 милиона лева повече в проектобюджета на НЗОК - Финансов дневник