С европейски пари се подкрепят проекти за иновации в земеделието - Управление и бизнес