Председателят на БЛС: Моля, помогнете! Има региони, където е много тежко!