Влиянието на технологичния сектор на пазарите е по-голямо от това на дот-ком балона