Дарителска кампания на общинска болница в Златоград предизвика скандал