Петър Незнакомов смяташе чувството за хумор за висша дарба