Министър Кралев откри новото футболно игрище в с. Черниче