Бездомниците във Финландия получават бързо жилище и договор за наем