Предложения за оптимално функциониране на ЕИСС е разработила работна група, създадена от Пленума на ВСС - §22 Новини