Подарък, трупал прах 40 години, се оказал свръхценна книга