Още ли не вярвате в COVID-19, чуийте лекарите от УМБАЛ „Дева Мария”