Международното право не може да реши казуса между Гърция и Турция