Трябваше да спечелиш, казал Слави на Борис Солтарийски след “Маскираният певец”