Никола Димитров: Работата на съвместната комисия не е неуспешна