Енергетиката в Африка продължава да привлича външни инвеститори