Пл. Димитров: Турските сондажи в Източното Средиземноморие са политически жестове