Не маската ви обезличава, а безразличието към съдбата на другите