Големи компании в надпревара за важно за България пристанище