Д-р Симидчиев: По симтопи COVID-19 и сезонният грип се различават трудно