Зоните за туризъм, спазващи противоепидемичните мерки, са по-безопасни от домовете