Скопие изпраща Любчо Георгиевски с разяснителна мисия в София