Анализатор: Не се очаква голям икономически ефект от сондажите на Турция