Сто дни протести, пет въстания. "Сигурно другото лято пак ще сме на улицата."