Община Велико Търново осигури обяд на 75 бедни и хора в нужда