БАН: Няма данни за мутация на COVID, която да води до по-висока смъртност