Редица страни в Европа с изнвънредни мерки заради COVID-19