Макрон: Учителят бе убит, защото преподаваше свобода на изразяване