Сигнали за умряла риба по долното поречие на Тунджа