23.6% от всички щатски долари са създадени през последната година