К. Георгиева: Глобалната икономика ще се свие с 4.4% през 2020 г.