Протестът прогони страха, който беше налегнал всички. Цялата световна преса обърна погледите си към България