Българите се събудиха и разбраха, че няма кой друг освен тях самите да отстоява правата и интереси им