Днес е Световният ден за изкореняване на бедността