Отборът на вярата, който приема "Барселона" с ново име и силно послание към света