Ръст от 200% на безконтактните плащания заради COVID-19